Làm thế nào để bắt đầu mining GRIN

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Chúng tôi hỗ trợ Cuckaroom C29 và Cuckatoo C31/C32

2Miners hỗ trợ cả hai thuật toán khai thác GRIN: Cuckaroom C29 và Cuckatoo C31/C32. Pool của chúng tôi tự động phát hiện thuật toán bạn đặt trong công cụ khai thác và cung cấp công việc cần thiết. Thuật toán nào sẽ sử dụng hoàn toàn tùy thuộc vào bạn và chúng tôi đảm bảo phần thưởng được tính toán phù hợp dựa trên mức độ phức tạp của một thuật toán cụ thể.

Bước 1 - Tạo một ví

Tạo địa chỉ GRIN trên một trong những trao đổi tiền điện tử được hỗ trợ HotBit.io, BitMesh.com, Poloniex.com, KuCoin.com, Gate.io, Coinbene.com, BHEX.com hoặc sử dụng ví GRIN riêng chính thức.

Example:
BitMesh.com: https://grin.bitmesh.com/exPHjdMgnPXxBRXY7vF1P1f51a
HotBit.io: https://grin.hotbit.io/331605
Poloniex.com: https://poloniex.com/public?currency=GRIN&command=createDeposit&id=517fa15a-f7c7-4b22-aba9-53cc2c774732
KuCoin.com: https://depositgrin.kucoin.com/deposit/1861410982
Gate.io: https://grin.gateio.live/deposit/gateiogrin/0024c34a5fccbf6d
Coinbene.com: https://grin.coinbene.vip/4WERZ7Y45C2W9T1N
BHEX.com: https://wallet.exchange-a.com/wallet/grin/deposit/565311518802028288

Chú ý! Điều bắt buộc là luôn luôn giữ ví GRIN của bạn trực tuyến để nhận các khoản thanh toán từ pool. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ GRIN được tạo trên một trong các sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ.

Nhập địa chỉ GRIN của bạn trông giống như http://...hoặchttps://... và nhấp vào TẠOđể nhận thông tin đăng nhập duy nhất của bạn.

Sử dụng thông tin đăng nhập này trong cài đặt của thợ mỏ.

{{ converter.urlError }}
Đăng nhập của bạn cho tập tin bat là
{{ converter.idError }}

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner.
Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bminer.
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_LOGINmà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 2aHR0cHM6Ly9ncmlucHJveHkuYml0Zm9yZXguY29tLzE5ODkzMzA
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác GMiner:

Cuckaroom C29:

miner.exe --algo grin29 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Cuckatoo C31:

miner.exe --algo grin31 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Cuckatoo C32:

miner.exe --algo grin32 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

Cuckaroom C29:

lolMiner.exe --coin GRIN-C29M --pool grin.2miners.com:3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

Cuckatoo C31:

lolMiner.exe --coin GRIN-C31 --pool grin.2miners.com:3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

Cuckatoo C32:

lolMiner.exe --coin GRIN-C32 --pool grin.2miners.com:3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Bminer:

Cuckaroom C29:

bminer.exe -uri cuckaroo29m://YOUR_LOGIN.RIG_ID:x@grin.2miners.com:3030 -nofee
pause

Cuckatoo C31:

bminer.exe -uri cuckatoo31://YOUR_LOGIN.RIG_ID:x@grin.2miners.com:3030 -nofee
pause

Cuckatoo C32:

bminer.exe -uri cuckatoo32://YOUR_LOGIN.RIG_ID:x@grin.2miners.com:3030 -nofee
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners GRIN
Type: Cuckaroo M29 (Grin) hoặc Cuckatoo 31 (Grin) hoặc Cuckatoo 32 (Grin)
Pool Host: grin.2miners.com:3030
Workername (-u): YOUR_LOGIN
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners GRIN
Algorithm: Cuckaroom hoặc GrinCuckatoo31 hoặc GrinCuckatoo32
Stratum hostname or IP: grin.2miners.com
Port: 3030
Username: YOUR_LOGIN
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ