176

Thợ mỏ Trực tuyến

798.15 Gps

Pool Hashrate C32

18.31 KGps

Mạng Hashrate

20 phút trước

cuối Khối

1454977

Khai thác Khối

0.48 $+6.86%

Giá GRIN

90%

May mắn

1.0%

Pool Phí

60GRIN$28.72

Khối Thưởng

10.0 GRIN

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate C32

798.15 Gps

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 cho CuckatooC32
1 cho Nicehash C32
grin.2miners.com:3030
Hoạt động
Hoa Kỳ1 cho CuckatooC32
1 cho Nicehash C32
us-grin.2miners.com:3030
Hoạt động
Châu Á1 cho CuckatooC32
1 cho Nicehash C32
asia-grin.2miners.com:3030
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây