เลือกเซิร์ฟเวอร์ขุดของคุณ

Region Share Diff Server Status

We Support Cuckaroom C29 and Cuckatoo C31/C32

2Miners supports both GRIN mining algorithms: Cuckaroom C29 and Cuckatoo C31/C32. Our pool detects the algorithm you set in your miner automatically and provides the job required. Which algorithm to use is entirely up to you, and we are making sure the rewards are calculated accordingly based on the complexity of a particular algorithm.

ขั้นตอนที่ 1 - สร้างกระเป๋าสตางค์

Generate a GRIN address on one of the supported crypto exchanges: HotBit.io, BitMesh.com, Poloniex.com, KuCoin.com, Gate.io, Coinbene.com, BHEX.com or use an official local GRIN wallet.

Example:
BitMesh.com: https://grin.bitmesh.com/exPHjdMgnPXxBRXY7vF1P1f51a
HotBit.io: https://grin.hotbit.io/331605
Poloniex.com: https://poloniex.com/public?currency=GRIN&command=createDeposit&id=517fa15a-f7c7-4b22-aba9-53cc2c774732
KuCoin.com: https://depositgrin.kucoin.com/deposit/1861410982
Gate.io: https://grin.gateio.live/deposit/gateiogrin/0024c34a5fccbf6d
Coinbene.com: https://grin.coinbene.vip/4WERZ7Y45C2W9T1N
BHEX.com: https://wallet.exchange-a.com/wallet/grin/deposit/565311518802028288

Attention! It is mandatory to always keep your local GRIN wallet online to receive the payouts from the pool. This is the reason why we recommend using the GRIN address generated on one of the supported crypto exchanges.

Enter your GRIN address looking like http://... or https://... and click GENERATE to receive your unique login.

Use this login in your miner's settings.

{{ converter.urlError }}
Your login for bat file is
{{ converter.idError }}

ขั้นตอนที่ 2 - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การขุด

For Nvidia GPU's we recommend GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner.
Use your unique login, generated above, in your miner's settings.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

ขั้นตอนที่ 3 - แก้ไขไฟล์ bat

Use YOUR_LOGIN that you've created on Step 1.
Example: 2aHR0cHM6Ly9ncmlucHJveHkuYml0Zm9yZXguY29tLzE5ODkzMzA
If you want, you can Change RIG_ID in the bat file. Specify the name of the rig as you want it to be shown in miner's statistics page. This field is not mandatory. You could leave it empty.
Length of RIG_ID - Maximum 32 characters. Use English letters, numbers and symbols "-" and "_".
Example: rig-1

Video Guide

Settings for GMiner:

Cuckarood C29:

miner.exe --algo grin29 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Cuckatoo C31:

miner.exe --algo grin31 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Cuckatoo C32:

miner.exe --algo grin32 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID
pause

Settings for lolMiner:

Cuckarood C29:

lolMiner.exe --coin GRIN-C29M --pool grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

Cuckatoo C31:

lolMiner.exe --coin GRIN-C31 --pool grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

Cuckatoo C32:

lolMiner.exe --coin GRIN-C32 --pool grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID --pass x
pause

การเช่าริกขุด

พูลนี้ทำงานร่วมกับบริการเช่าริก Miningrigrentals.com และ Nicehash.com

การตั้งค่าสำหรับ Miningrigrentals.com:

Algorithm: Cuckaroom C29 (grin) or Cuckatoo C31 (grin)
Pool Host: grin.2miners.com:3030
Workername (-u): YOUR_LOGIN
Password (-p): x

การตั้งค่าสำหรับ Nicehash.com:

บางครั้ง Nicehash มีการทดสอบพูลโดยมีข้อผิดพลาด ไม่ต้องกังวล เรากำลังทำงานกับ Nicehash ทุกวัน 2Miners มีพูล Nicehash ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เพียงแค่ดำเนินการต่อและสั่งซื้อ

Algorithm: Cuckaroom or GrinCuckatooC31
Pool Host: grin.2miners.com:3030
Workername (-u): YOUR_LOGIN
Password (-p): x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

การสนับสนุน

Telegram

การสนับสนุนจากชุมชน 24/7: นักขุดกว่า 1000 คนกำลังแชทกัน

Telegram

ฐานความรู้ที่โดดเด่นสำหรับนักขุด